Vi bygger många olika saker. Men mest av allt människor.

För vissa består en byggnation av bara sten och betong. Men för oss är det så otroligt mycket mer. I allt vi gör har vi med oss en större tanke. En tanke som betyder att vi göra vårt yttersta för vår omvärld, människor och natur. Så har vi tänkt ända sedan starten 1936. Därför involverar vi människor på alla plan för att hitta ännu bättre samarbeten och lösningar.

Vi lyssnar och bygger utifrån våra kunders behov, vilket förenklar och gör deras liv bättre. Vi är hållbara i långa loppet ur ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv. Vi värnar om att vara en arbetsplats där medarbetare växer och mår bra. Med hjälp av ny teknik och modiga beslut tar vi byggbranschen in i framtiden.

Oavsett vad vi gör, gör vi det tillsammans med människor för människor. Det betyder att vi bryr oss mer. Att vi tänker med mer än vår plånbok.

Bostadsutveckling

Våra bostadsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

Vi skapar fristående hus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Vi utvecklar allt från exklusiva vindsvåningar och unika livsstilsboenden till yteffektiva radhus och svanenmärkta lägenheter. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar.

Vår verksamhet innefattar hela processen inom bostadsutveckling: från idé, mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering till försäljning, produktion, inflyttning och eftermarknad.

Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Har du en idé, ett projekt eller en fastighet med potential? Du hittar rätt kontakt i rutan nedan.

Våra bostadsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

Vi skapar fristående hus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Vi utvecklar allt från exklusiva vindsvåningar och unika livsstilsboenden till yteffektiva radhus och svanenmärkta lägenheter. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar.

Vår verksamhet innefattar hela processen inom bostadsutveckling: från idé, mark- och fastighetsförvärv, planprocess och projektering till försäljning, produktion, inflyttning och eftermarknad.

Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Har du en idé, ett projekt eller en fastighet med potential? Du hittar rätt kontakt i rutan nedan.

Vi erbjuder nyproduktion och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter (som kontor, köpcenter och hotell) i storstadsregionerna.

Vi bygger nytt och bygger om/renoverar både i form av rena utförandeentreprenader och stora komplexa projekt.

En stor andel av våra byggprojekt är kommersiella lokaler som kontor, affärslokaler, lager och logistikanläggningar, hotell och köpcentrum och offentliga byggnader som skolor, sjukhus och arenor.

Samtidigt är vi en av Sveriges största byggare av flerbostadshus. Vårt unika koncept för industriellt bostadsbyggande (VeidekkeMAX) förenar produktionseffektivitet med kvalitet. Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti.

Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Detta sätt att jobba har lett till många långsiktiga samarbeten med en och samma part samt en hög andel samverkansentreprenader där projektet, inte utförarna, står i centrum.

Vi har kompetens i att bygga enligt en rad olika miljöcertifieringssystem. Det innebär att vi har möjlighet att vägleda och stödja en kund till att hitta den mest hållbara lösningen för ett specifikt projekt.

Avgörande faktorer för att vi tillsammans ska lyckas med ett projekt är:

en involverande projektering där vi sitter tillsammans och projekterar i samma modell
en involverande produktionsplanering för att korta beslutsvägarna och öka chansen att tillvarata möjligheter liksom att smidigt lösa de problem som uppstår i produktionen.
rätt verktyg som möjliggör att vi får rätt funktion och kvalitet inom budget
säkerställa en bra arbetsmiljö
ett systematiskt och effektivt inköps- och materialstyrningsarbete

Den kunskap vi får genom att involvera omsätter vi till kreativa projektidéer som slutligen blir ett värdeskapande sampel för kund, leverantör/UE, oss och det samhälle vi lever i. Resultatet blir:

högre lönsamhet
bättre kvalitet
färre olyckor
stora tidsvinster

… för alla involverade i projektet – kunder, samarbetspartners och samhälle.

Vi har en heltäckande anläggningsverksamhet där vi bygger allt från broar, vägar, tunnlar och järnvägar till hamnar, energianläggningar, fjärrvärmeanläggningar och industrianläggningar i större delen av Sverige.

Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera projekt från idé till slutleverans och garanti. Med involvering som ledord anstränger vi oss för att ta reda på vad våra kunder och samarbetspartners efterfrågar. Detta gör att vi tidigt kan fånga upp behov och se projektspecifika möjligheter, men också att vi som regel lyckas skapa en bra dialog med dem som projektet berör.

Vi arbetar därför gärna i samverkansentreprenader där personlig kontakt och ”öppna böcker” är nyckeln till lönsamma och lyckade projekt.
Vägar, järnvägar och broar

Vi har kunskap och utrustning till att ta oss an alla slags väg- och järnvägsprojekt i större delen av Sverige. Mer om Vägar, järnvägar och broar
Tunnel och bergrum

Vi är en av de ledande aktörerna inom tunneldrivning på den svenska anläggningsmarknaden. Mer om Tunnel och bergrum
Vindkraft

Vi är en heltäckande leverantör av anläggningsarbeten för vindkraft. Mer om Vindkraft
Energi- och industrianläggningar

Vi bygger energiproducerande anläggningar och industrianläggningar för privata och offentliga kunder i större delen av Sverige. Mer om Energi- och industrianläggningar
Grundläggning

Vi utför de flesta förekommande typer av grundläggning med egna maskiner och personal när det handlar om grundläggning för nyproduktion så väl som grundförstärkningar av gamla byggnader. Mer om Grundläggning

Våra bifirmor Skåab, Åkersberga LBC och Sydbeläggningar producerar och säljer grus- och bergkrossprodukter.

Vi har ett brett produktsortiment som består av stenmjöl, bergkross, makadam, ÅV-produkter (en mix av krossad sten, betong och asfalt), vinterprodukter, jord och naturgrus. På våra anläggningar tar vi även emot berg, jord, asfalt, betong, stubb/ris och schaktmassor.

Vi har stor kunskap om våra produkter och känner väl till hur de ska användas, en kunskap som vi gärna delar med oss av till alla våra kunder. Vi kontrollerar regelbundet att våra produkter håller högsta kvalitet och arbetar aktivt med att sänka vår miljöpåverkan.

Skåabs verksamhet bedrivs vid fyra fasta anläggningar, Nibble (Upplands Väsby), Snebro (Nykvarn), Stäket (Kungsängen) och Björklinge (Uppsala).

I södra Sverige driver Sydbeläggningar Landvetterkrossen för både täkt- och tippverksamhet.